چاپ کردن این صفحه
-->

سهامداران

 

 

ردیف  نام سهامدار درصد سهام تاریخ عضویت کد سهامدار شهر
 1  غلامحسین خان بابایی 10 % ۱۳۹۴/۱۰/۲۲  87010022 تهران 
 2  غلامحسین خان بابایی 10 %  ۱۳۹۴/۱۰/۲۲  87010022  تبریز
3 غلامحسین خان بابایی 10 %  ۱۳۹۴/۱۰/۲۲  87010022 تهران 
4 غلامحسین خان بابایی 10 %  ۱۳۹۴/۱۰/۲۲  87010022 تبریز
5 غلامحسین خان بابایی 10 %  ۱۳۹۴/۱۰/۲۲  87010022 تهران 
 
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر و سریعتر سایت استفاده میکنیم . برای استفاده این وب سایت از کوکی ، لطفا با تایید این موضوع به ما این اجازه را بدهید مشاهده قوانین. من این سایت را تایید میکنم تایید